Recent news​

New Website Launched!!!

 

 

Open Studios Event "Loving Art" at the Refinery

Sep 2012

 


 

Article in the local newspaper "Gal Geffen" about my recent exhibition

July 2012

 


החללים בציוריו של אורי ניר שואבים את הצופה בריקנותם המהדהדת. חללים נטושים אלו שיש בהם יופי טורדני וכואב, זועקים את בדידותם בעולם שהתרוקן מכל סימן חיים ונותר כקליפה ריקה. חללים מעוררי תהיות, מהדהדים בין שקט לזעקה, בין מה שהיה - למה שהינו - למה שאפשרי, בין הנסתר לחשוף, בין החשוך למואר. בפני הצופה נפרש שדה של משמעויות ושאלות על מה שנראה ועל מה שמעבר, והכול במעטה לירי מהורהר.
קרן ויסהוז, אוצרת התערוכה אומרת, " ציוריו של ניר ניצבים בתווך בין גישות שונות הנדמות כמנוגדות. מצד אחד הם מתחברים לציור מינימליסטי, בניקיון, בקומפוזיציה הממושטרת ובהעלמת כל שריד לנוכחות אנושית. מצד שני, עבודת המכחול, עבודת המשטחים המרובדת, ועבודות ההדפס מתחברים לשפת הציור הפיגורטיבית אקספרסיבית."
אל מול המשמעת בציוריו של ניר, בהדפסים ניכרת תחושה של התפוררות והתפרקות לקווים ורשתות שיצאו משליטה. תחושת העומק בפרספקטיבה השואבת בציוריו של ניר מתחלפת בשטיחות חסומה. בניגוד למשטחים המוקפדים שבציורים, יוצר ניר בהדפסים סדקים ושריטות אקספרסיביים המאיימים לבקע את מרחב החלל באקט של אלימות מתפרצת.